Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.M’nông: N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Triều Tiên nar nđaơ nduih nău pănh grăp phao u\nh trong r[o\ng dăch mhe aơ bâh Mỹ, kơt trong nchrăp [ư ndeh păr lơh ntu\ng F-35 n’hanh ăp ndoh ndơ tahen rdôl lơh wa\r gôl dak Triều Tiên lah ăp nău [ư “klach”, geh [ư du nău tâm lơh rkeh mhe tâm nkual. T^ng du hê ntoh ngơi N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Triều Tiên, dak aơ mô geh nău rgâl nău m^n êng bah nơm lah mkra nău tă bah tâm nchră n’hanh tâm ngơi. Yơn lah tâm ngơi hăn ndrel đah nău nkri tahen mô geh tâm nău uănh m^n bah Triều Tiên. Nu\ih ntoh ngơi N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Triều Tiên lah rjăp, ăp nău [ư tahen klach n’hanh ndrăt ndal dơi geh du rơh tâm lơh rkeh mhe ta gôl dak Triều Tiên n’hanh nkual.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng