Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.M’nông – Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA mhe aơ ndơ\ nău Groi kruanh n’gâng kan nchră nău Choe Son-hui ntlơi nău dơi nthoi tay ăp rơh tâm nchră đah Mỹ mpeh mô geh hạt nhân. Groi kruanh nchră nău Choe Son-hui an g^t, Triều Tiên saơ mô khlay an gu\ tâm nchră đah Mỹ, nkre nduih Mỹ uănh nău tâm nchră đah 2 dak kơt du trong gay mkra duh jêr chính trị tâm dak. T^ng truyền thông Hàn Quốc, Đặc phái viên Mỹ s^t Triều Tiên Stephen Biegnu tâm pơh aơ mbra tât Seoul gay tâm nchră mpeh nău tâm nchră đah Mỹ n’hanh Triều Tiên. Wa Stephen Biegnu bah năp ne\ tă an lah, du\t jêr dơi geh ăp nău tâm mâp đah Tổng thống Mỹ Donald Trump n’hanh Kruanh dak Triều Tiên Kim Jong un lor rơh săch Tổng thống Mỹ tâm khay 11 tât.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương