Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông: Oh bu ur rđau kan Triều Tiên Kim Yo Jong mhe ntoh nau lah, nau kan [ư du rơh r[u\n gưl prêh bah kơi tay đah Mỹ knu\ng geh nau dơi ân Mỹ ma mô kơl ân dak aơ. Ntu\k nkoch mbơh nau Ngih dak (KCNA) ndơ\ nau Kim Yo Jong ân gi\t, rơh r[u\n gưl prêh đah Mỹ mra mô geh [ư tâm năm aơ. Yơn lah, wa Kim Yo Jong dôl kâp nau [ư du rơh r[u\n tay gay ma nthoi nau kan đah Mỹ. Nau ton lah aơ geh ndơ\ luh jêh rnôk Mỹ mbơh nau kan mra nthoi tay ăp nau tâm nchră bar ding đah Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trum mhe aơ ân gi\t mra [ư du nar tâm mâp đah rđau kan Triều Tiên Kim Jong-un, bol ma Triều Tiên hôm ton mô geh nau u\ch tâm nchră đah Mỹ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng