Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.Mnông- Rnâng kan n’gor uỷ Dak Lak mhe [ư rơh tâm nchră rơh 1 tâm rgop ta nău nchrăp ntuh kơl rdâk [ư trong hăn têh Buôn Ma Thuột-Nha Trang. T^ng trong kan aơ geh săch, nău kan [ư trong geh hăn rlău 5 nkuăl bâh n’gor Dak Lak geh: Krông Pach, Cư Kuin, Ea Kar, Krông Bông, M’Drăk n’hanh nkuăl Khánh Vĩnh n’gor Khánh Hoà. Nău [ư trong aơ jong 105km, le\ rnoh ntuh [ư klâp ma 19.500 rmen prăk, đah 4 mbor ndeh. Wa Bùi Văn Cường, Bí thư n’gor uỷ Dak Lak lah na nê|, nău rdâk njêng trong hăn têh Buôn Ma Thuột-Nha Trang du\t khlăy, mbra geh ueh dơh nơih nău hăn nsong nchoăn rdeng, kơl an nău pâl nđaih, tăch rgâl drăp ndơ, nău rnă njrăng ngih dak. Nkre lah aơ lah ntu\k gay ma ndơ\ an n’gâng kan mât ua\nh ntung trong ua\nh n’hêl, ndơ\ an chính phủ ntop ta nău nchrăp trong hăn têh Việt Nam tât năm 2020, mpo\ng ua\nh tât năm 2030.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng