Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2021

 

VOV4.M’nông: Ta rơh kuăl điện tâm nchră đah Tổng Bí thư, Kruanh dak Trung Quốc Tập Cận Bình n’hanh Tổng Bí thư Đảng Cách mạng [on lan Lào Thongloun Sisoulith, bar ding ho\ ndrel ntơm [ư năm tâm rnglăp Trung Quốc - Lào. Ta rơh kuăl điện, Tổng Bí thư, Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình nsing nơm, ta nâm nău rđău kan bah Ban chấp hành Trung ương khóa mhe đah nu^h mât bôk lah wa Thongloun Sisoulith, lam Đảng lam [on lan Lào mbra tâm rnglăp du nuih n’hâm, nsrôih t^ng [ư ăp nău kan ma Đại hội Đảng Cách mạng [on lan Lào tâl 11 ho\ ndơ\ luh. Wa Tập Cận Bình u\ch ro\ng ndrel Lào n’hao dăng tâm boh kan nsum tâm ăp nkô| nău dak bah dih n’hanh nkual, ntru\t ntrôl ndrel hun hao, ndrel têh jêng. Mpeh bah nơm, Lào mbra ntru\t ntrôl tay nău t^ng [ư trong nchrăp  kan nsum đah bar dak, ntru\t ntrôl tâm nđu\r tâm boh Lào- Trung Quốc kalơ âk trong kan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương