Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.Mnông – Nu^h kruanh tơm prăk nkrem ntuh kơl so\ng dăng bah Nga Kirill Dmitriev mhe mbơh, tơm prăk aơ dơi ntơm pă vaccine njrăng Covid-19 Sputnik V an nkual Mỹ Latinh ơm ngăn lah tâm khay 12 tât. Ntoh ngơi ta nar r[u\n nchră so\ng dăng, wa Kirill Dmitriev lah rjăp, tơm prăk ntuh kơl bah Nga mbra ơm mbơh du tâm ton đah Ác-hen-ti-na n’hanh du tâm ton đah Pê-ru, ngai lơn ăp ton ton đah Mehico, Brazil n’hanh du đêt dak êng. Kruanh [^t joet tơm prăk ntuh kơl so\ng dăng bah Nga bah năp ne\ an g^t, Nga le\ dơi dơn nău đă pă an 1,2 rmen ding vaccine Sputnik V.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương