Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ (22/10), ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên le\ [ư nkah g^t 45 năm nar ndâk njêng Viện (22/10). 45 năm bah năp, ăp nău [ư way kan bah Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên le\ dơi geh âk nău khlay tâm nkual.

Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên [ư nkah g^t 45 năm nar ndâk njêng

 

Ne\ lah: mkra nău ji bại liệt tâm năm 2000; nking n’gang srê rtoh luh tâm năm 2003; rnoh ăp nău ji tâm ntưp kơt ji ndul djroh, ntêng, thương hàn, uốn ván, ho gà bơi kơt mô hôm geh. Khlay đo\ng, bah bôk năm tât a[aơ, rnôk srê ndâr pưm ko ntoh tay n’hanh srê Covid-19 ntoh ta lam nkual Tây Nguyên, Viện le\ nsrôih ntop kơl trong kan ua\nh năl mham, uănh nđôi srê, nchoeng n’gang nkual srê ta lam nkual Tây Nguyên, knơm ne\ nuh srê le\ ơm dơi uănh nđôi. Ta [ư nkah g^t, Groi kruanh N’gâng kan dak si Đỗ Xuân Tuyên lah rjăp, tâm lvang tât, ntu\k kan an n’hao lơn tay dơi rdâng đah ăp nuh srê mhe ntoh kơt Covid-19, siăk lơh n’hanh nking n’gang ăp nuh srê rêh ta ntu\k.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương