Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Rmôt nu^h Rnâng kan dak si lam ntu\r neh (WHO) ho\ tât Trung Quốc gay ôp uănh tơm luh bah kaman SARS-CoV2 jêng tât ntoh luh nuh srê Covid-19, tât a[aơ ho\ lơh kh^t rlău 550 rbăn nu^h lam ntu\r neh. Nu^h ntơh ngơi bah Nhih pah kan dak si lam ntu\r neh an g^t, bar nu^h rnâng kan dơi đă hăn tât Trung Quốc lah du rnâng kan mpeh n’hâm soan ndơ mât n’hanh du hê uănh năl nuh srê. Khân păng mbra dơn geh nău kan tâm boh đah ăp kruanh dak si n’hanh ăp nu^h khoa học Trung Quốc gay [ư pah kan nchrăp an du mpôl dơn kan mha êng dak bah dih têh lơn tă bah WHO leo hăn [ư ôp uănh tơm luh bah nuh srê./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng