Á hơchiếo Mang Deang  (Hát hơchiếo Mang Deang)

Dân ca: Sêdang

Diễn xuất: Y Gen

Xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương