Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên

Nhạc và lời: Lê Lôi

Trình bày: Nghệ sĩ Ưu tú Rơchăm Phiang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương