Biên djă druông hơnêp tung kuan tơring

(Dựng xây quê hương)

Dân ca: Sêdang

Diễn xuất: Y Then - Y Thuật - A Tah

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng