Bi mni kơ Awa Hô (Ca ngợi Bác Hồ)

Dân ca: Êđê

Thể hiện: Aduôn Khuen

{uôn Kla, xã Êa Ana, huyện Krông Ana, tỉnh Daklak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng