Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông –  Hãng thông tấn ANI nar nđaơ 23/8 ndơ\ nău Ấn Độ n’hanh Pháp le\ nkoch du\t n’hâm đah dah ro\ng trong dak lêng ta Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. T^ng nău mbơh nsum dơi ndơ\ jêh rơh r[u\n đah Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi n’hanh Tổng thống Emmanuel Macro [ư ndrel nar, kan ndrel rnă njrăng n’hanh trong dak lêng lah nău khlay tâm boh kan ndrel đah 2 dak, nsing tâm ton nsum mpeh mât ueh dah ro\ng trong dak lêng, lơn lah ta nkual Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Pháp n’hanh Ấn Độ geh nău nchrăp tâm rgop [ư ta Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương n’hanh đah ăp dak uănh m^n mbơh [ư du nău nchrăp [ư nsum gay n’hao dơi rchăng n’gang nu\ih ntu\ng ta dak lêng n’hanh tăch rwa\t mô tâm di ta Nâm Ấn Độ Dương.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng