Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

 

VOV4.M’nông - Anh mbra [ư t^ng ăp trong agy mô nchoeng n’gang lam dak rơh tal 2. Kruanh n’gâng kan jay gu\ bah Anh Rô-bớt Gien-rích le\ ndơ\ nău mbơh aơ tâm rnôk nu nău srê Covid-19 dôl geh nar lơ jêr đah rnoh nu^h ntưp mhe du nar rlău 10 rbăn nu^h. Wa Rô-bớt Gien-Rích nkoch nău nsing nơm Anh mbra dơi uănh nđôi srê tă bah nău mbơh ăp trong mkra t^ng ăp gưl êng êng, bôl tâm rnoh nu^h ntưp t^ng ntu\k. Đah rnoh ntưp Covid-19 hao âk ta Anh tâm ăp nar bah năp, ăp kruanh dak si n’hanh khoa học Anh le\ lah đă chính phủ ơm an nău đă nchoeng n’gang lam dak gay nking n’gang nău ntưp rêng bah srê.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương