Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.Mnông:  Arab Saudi nar naơ 17/9 mbơh, ta du\t khay 9, mbra ndâk nsơm tay rnoh pring kơt ta rnoh ê lor 2 ntu\k kan trih pring bâh dak aơ geh rdul lơh. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n mbơh, kruanh n’gâng kan u\nh nar Arab Saudi an g^t, rnoh pring râng geh tâm khay 9 n’hanh khay 10 mbra lah 9 rkeh 890 rbăn thung pring ăp nar n’hanh ntu\k kan [ư pring bôk năp ta lam ntur neh mbra pă an to\ng ăp pring an năch tâm khay aơ. Tâm 2 nar ba năp, Arab Saudi le\ ndâk nsơm geh 1 n’gul rnoh pring le\ rlu pah kan yor mpôl rlăng [ư khuch.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng