Pơk uănh mông nar djăt: 22/8/2019

VOV4.Mnông:  Ôi nar naơ 21/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison le\ tâm mâp đah báo chí n’hanh mbơh nău dak aơ mbra tât râng nău kan lam ntur neh ua\nh nđôi mât đăp mpăn rnă njrăng ta njônh dak lêng Hormuz. Thủ tướng Australia mbơh, dak aơ mbra njoăl duk tâm lơh, ndeh păr ua\nh nđôi n’hanh nu^h kan mât rnă njrăng ngih dak tât tâm lơh ua\nh nđôi ta njônh dak lêng Hormuz. Australia nchrăp mbra đă 200 nu^h tât râng ta nău kan. Thủ tướng Morrison ndơ\ nău mbơh ntru\nh tât râng tâm lơh ua\nh nđôi ta njônh dak lêng Hormuz ê lor hăn tât Việt Nam lôch ne\ lah Pháp gay ma tât râng rơh r[u\n nchră gâl têh G7.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng