Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.M’nông: Thủ tướng Australia Scott Morrison mhe ton n’huch ăp ntu\k kan ât kan Ngih dak gay n’hao nau săk tam bah nau kan. Tâm rơh r[u\n nchră tâm ôi naơ 5/12, Thủ tướng Austrlia Scott Morison ân gi\t, ntơm lơ 1/2/2020, păng mra koh n’huch ntu\k mât kan ngih dak ntơm 18 hôm 14 ntu\k./ Yor nau koh n’huch aơ ma âk ntu\k rđau kan ndrel nu\ih kan tâm ăp ntu\k kan mât ngih dak mra rgum nơih.

Yơn lah, yor nau kan bah jâng văng sa chính trị Australia Kruanh n’gâng kan lah nu\ih mât nau kan tơm yơn mô di lah nu\ih dâk bôk ntu\k kan Ngih dak yor ri ma nau kan bah ăp ntu\k kan geh koh n’huch yơn rnoh nu\ih kan ăp Kruanh hôm geh mât nâm ơm gay ma mât đăp mpăn bah Chính phủ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng