Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

VOV4.M’nông: Lơ 25/1, di rnôk nchrăp tết năm mhe Tân Sửu 2021, Rnâng kan Tuyên giáo n’gor uỷ Lâm Đồng ho\ tât khala ndrel rhơn tết Báo Lâm Đồng, Ntu\k kan ntoh rup-ntoh ngơi Lâm Đồng, Hội nhà báo Lâm Đồng, Hội văn học-Nghệ thuật n’gor Lâm Đồng ndrel rmôt ăp ntu\k kan Khoa học ndrel Kỹ thuật n’gor Lâm Đồng. Tâm ăp ntu\k tât khâl, Rnâng kan Tuyên giáo n’gor uỷ kơp dơn ăp nau tă dơi geh bah ăp rmôt tă geh tâm rơh rlau aơ, ngăn lah nau nkoch mbơh jru âk mpeh Đại hội ăp gưl, Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Lâm Đồng tal XI, năm kan 2020-2025 ndrel ngăn lah Đại hội ntoh măt lam dak tal XIII bah Đảng dôl geh ta Hà Nội, Rnâng kan Tuyên giáo n’gor nkah: Tâm rơh tât, ăp rmôt kan lo\ [ư ân ueh lơn tay nau kan bah nơm, kơt ti\ng ueh nuih n’hâm tâm rnglăp kan lo\ [ư ân jêh ăp nau kan geh jao./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương