Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nar ntri (21-9) mbơh, mpôl tahen dak dja mbra ndrel đah Nga rdâng lơh đah ăp nău tât ntêt nkri. Bộ Quốc phòng Belarus ndơ\ luh nău mbơh dja tâm rnôk Nga n’hanh Belarus dôl [ư rơh nti tahen nsum geh moh “Tâm ro\ng oh nô Slavo - 2020". Uănh năl mpeh rơh nti tahen nsum bah lơ nê, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin mbơh, mpôl tahen bah Nga n’hanh Belarus mbra mât đăp mpăn tay an bar neh dak n’hanh mbra rdâng lơh đah ăp nău tât ntêt nkri bơi tât. Rơh nti tahen “Tâm ro\ng oh nô Slavo - 2020" dơi [ư ntơm bah nar 14 tât 25 khay 9 ta neh dak Belarus. Rlău 900 tahen n’hanh nklăp 100 ndơ ntru\p do\ng bah Nga mbra râng tâm rơh bar bah rơh nti tâm lơh tahen./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương