Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.Mnông-  Di rơh tết Nguyên đán 2021, kêng măng nar 18/1, mpôl pah kan yor Thiếu tướng Lê Đức Thái-Groi Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Bộ đội biên phòng leo hăn le\ tât khâl, rhơn têt nu^h leo kan n’gor Gia Lai. Nu^h leo kan n’gor Gia Lai le\ mbơh đah mpôl pah kan mpeh du đê| nău geh ntoh lư ma n’gor Gia Lai dơi geh ta ăp ntrong kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng, mât đăp mpăn rnă njrăng ngih dak, đăp mpăn rnă njrăng tâm năm 2020. Nkre lah, kơp dơn n’hanh rnê âk ăp nău tâm rgop ma ăp mpôl kan tahen pah kan ta n’gor, ngăn lah mpôl tahen n’har bri dơi geh ăp năm ba năp. Groi Bí thư rnâng kan n’gor uỷ le\ geh đă Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng geh mât kơl tay, nta nău dơh nơih an tahen n’har bri Gia Lai mbơh [ư ueh ăp nău kan tơm khlăy, ngăn lah nău kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19 ta trong n’har bri. Bâh ne\, ntop kơl ndrel đah Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh [on lan Gia Lai hun hao wa\ng sa rêh jêng, ,mât nâp rnă njrăng ngih dak, đăp mpăn ta trong n’har bri.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


                                       

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương