Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri (25/9), Bộ Quốc phòng kan nsum đah Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn mbơh g^t mpeh nkô| tâm nchră khoa học gưl neh dak nkhêp Nkah ndray “lơh dơi n’har bri Thu – Đông (1950- 2020” mbra [ư ta n’gor Lạng Sơn tâm nar 2/10 tât. Tâm nchră gay năl di têh kuâng n’hanh nkô| khlay lơh dơi bah n’har bri 1950, an saơ trong nchrăp di, nău rđău kan, rđău đă sôt hơr, n’glêh an di, năn ngăch bah Trung ương Đảng, dâk bôk lah kruanh Hồ Chí Minh n’hanh Bộ Tổng Tư lệnh; nuih n’hâm lor nchrăp, blău [ư mhe, nsrôih ndôr êng bah tahen n’hanh [on lan he tâm nău t^ng [ư rdâng lơh. Tiến sỹ Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương an g^t nkhêp nkah ndray 70 năm dja aơ lah lor bôk năp tâm nchră mpeh lơh dơi n’har bri Thu – Đông dơi n’hao têh gưl neh dak./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương