Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2019


VOV4.M’nông – Ăp công đoàn ta Pháp hôm e kuăl jă nu^h pah kan rlu kan n’hanh [ư dun rlơn jêh Thủ tướng Pháp ÉcdoEard Philippe mbơh na nê| nău nchrăp nkra rgâl rlu ranh. Na nê| dự luật nkra rgâl rlu ranh [ư âk nău tâm rlăch tâm nău rêh jêng kon nu^h Pháp na nê| dơi Thủ tướng Pháp ÉcdoEard Philippe mbơh tâm nar 11/12, jêh 6 nar ntung trong ta âk nkual [on têh ta Pháp wa\k kol yor ăp nău [ư rlu kan n’hjanh dun rlơn. Gay hu\ch nău dun bah ăp rmôt kan công đoàn, nău nchrăp nkra rgâl rlu ranh dơi chính phủ Pháp mbơh jêh âk nău yô|. Na nê|, nkra rgâl rlu ranh mhe mbra kơt do\ng đah ăp nu^h deh bah kơi năm 1975 rdơn yor kơp bah ăp nu^h deh bah năm 1963 kơt bah năp. Rlău ma ne\, Chính phủ Pháp mbra mât năm rlu ranh tâm di kơt a[aơ lah 62 năm mô di jong tât 64 năm, yơn chính phủ Pháp mbra ndơư ăp trong mkra gay ntru\t nsôr nu^h [on lan Pháp pah kan jo\ lơn.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng