Pơk uănh mông nar djăt: 30/5/2020

VOV4.M’nông: Ta rơh r[u\n Quốc hội, ndơn saơ tơm prăk geh nau đă ân Bôk nau kan bah neh dak hun hao văng sa, rêh jêng nkuăl [on lan rnoi mpôl đê| ndrel gôl yôk dêh lơn rđil đah nau kơp uănh bôk năp (knu\ng hôm rlau 41%), Hội đồng Dân tộc đă Quốc hội, Chính phủ uănh rnoh uănh rnoh tơm prăk ân Bôk nau kan, [ư ân kloh nau ueh nâp đah tơm prăk kơt nau nchrăp.

Nkre lah, đă Quốc hội, Chính phủ uănh rnoh prăk ân Bôk nau kan ndrel ăp năm lo\ uănh kơl an ân tâm ban, ntop tay, pă dăp tay nu\ih kan gay [ư Bôk nau kan nkô| nau bah neh dak. Hội đồng Dân tộc đă, an geh ntru\nh ntrong kan, nau kơl an, rgum nau râng bah ăp ntu\k kan, ăp nu\ih bah dih nkuăl ngih dak rgop ân Bôk nau kan, nkre ăp nkuăl geh nau ton, đăp mpăn nau pă dăp tơm prăk bah n’gor [ư./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng