Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2020

VOV4.M’nông: N’gor Dak Lak mhe năl geh bar hê nu^h ntưp ji ndâr pưm ko. Bar hê nu^h dja deh năm 1994 da dê n’hanh gu\ ta thôn 7, xã Cư Kroá, nkuâl M’Drăk. Ăp nu^h ji geh ăp nău mpơl kop duh, ji rmlông ko, lêt rgănh. Lôch lăp ta nhih dak ta nkuâl M’Đrăk n’hanh dơi so\k mham uănh năl.

Lôch geh uănh năl ta Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên le\ 2 hê geh ntưp đah ji ndâr pưm ko da dê. Lôch saơ geh bar hê nu^h ji ndâr pưm ko ta thôn 7, xã Cư Kroá, nkuâl M’Đrăk, n’gâng kan dak si Dak Lak ho\ so\k mham uănh năl nu^h ji ndâr pưm ko đah ăp nu^h tă mâp dăch đah nu^h ji. {ư puh dak si nkh^t kaman ta jay nu^h ji n’hanh 25 rnăk wa\r kiău ma. N’gâng kan M’Đrăk ho\ njêng ntu\k gu\ kâp uănh luh lăp tâm ntu\k geh nuh srê./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng