Pơk uănh mông nar djăt: 22/8/2019

VOV4.M’nông: Nau mbơh tă bah Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên, tâm n’gor Dak Lak mhe geh tay du hê kon se khi\t yor ji rtoh trong mham. Nu\ih khi\t lah kon se bu klô deh năm 2010, ta Thôn 7, xã Cư Mgar, nkuăl Cư Mgar. Nklăp 3h kêng măng 20/8, kon se geh rnăk vâl leo săm tâm ngih dak si Đa khoa nkual Tây Nguyên rnôk dôl ma lêt, săk jăn luh gur, pu\k du\ng.

Ăp nai dak si năl lah kon se geh nau ji rtoh trong mham Dengue nar tal 6, hôi trong so\ n’hâm mrô IV/săk hao môr. Jêh nê, ăp nau dak si ho\ săm ngăn, yơn lah nau ji lơn ma jru jâk, kon se jêh nê ho\ khi\t ndrel nar.

Kơp tât lơ 20/8, lam n’gor geh 12 rbăn nu\ih ji rtoh trong mah, tâm nê geh 2 nu\ih khi\t. Nau ji rêng lam 15 nkuăl, nkuăl têh ndrel rgum âk ngăn tâm Nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột ndrel ăp nkuăl Buôn Đôn, Krông Năng, Cư Mgar, Krông Anna, Krông Pách ndrel Krông Búk./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng