Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2019

VOV4.M’nông: UBND n’gor Dak Lak mhe an do\ng trong nchrăp njrăng n’gang ji luh mham rih tâm ăp khay kêng du\t năm 2019, tâm nê geh nău n’glêh an kơi ntop bơi 3 rmen prăk an pah kan dja. UBND n’gor đă ăp n’gâng kan n’hanh UBND ăp nkuâl lor nchrăp rdâk njêng trong nchrăp, trong njrăng n’gang ji luh mham rih; n’hao dăng nkoch trêng nău lư, mbơh nti nău g^t, trong njrăng n’gang ji luh mham rih tât ntu\k nu^h [on lan; groi nđôi, ban saơ nu^h ji, tơm luh ntu\k ji. Nkre njêng mpôl hăn kan lor nkh^t tăp rhai măch, ta thôn, [on, tổ dân phố, ăp khay ăp pơh hăn uănh, nt^m nti nkh^t tăp măch rhai tât t^ng rnăk…a[aơ ji luh mham rih dôl tât krit nji ta Dak Lak đah rnoh nu^h ji hao âk mbro. Lam n’gor geh rlău 10.200 nu^h ji luh mham rih, tâm nê geh 2 hê nu^h kh^t./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng