Pơk uănh mông nar djăt: 3/9/2020

VOV4.M’nông: UBND n’gor Dak Lak mhe ntru\nh nau nchrăp mpeh nau vơt nu\ih [on lan tă bah Đà Nẵng si\t n’gor tâm ăp nar tât. Ti\ng nê, n’gor Dak Lak mra vơt nklăp 1.500 nu\ih dôl rêh ndrel pah kan, nti\m nti ta Đà Nẵng. Ngăn lah, ntơm lơ 5/9 tât 10/9, Dak Lak mra leo ndeh têh tât Đà Nẵng gay ma vơt nu\ih [on lan tă bah Đà Nẵng si\t. Tâm ăp bôk ndeh ko\ geh nai dak si, công an gay ma đăp mpăn rnôk hăn, Jêh rnôk si\t tâm n’gor, nkuăl [on lan mra geh leo nkhah rgum 14 nar ti\ng nau ntru\nh gay ma njrăng, rdâng srê Covid-19, n’huch nau ntưp rêng tâm [on lan. Tơm prăk [ư nau kan vơt, ndơn tă bah prăk dăn tâm nau njrăng rdâng srê Covid-19 bah Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n’gor Dak Lak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương