Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2019

VOV4.M’nông: Ntơm bôk năm tât rnôk aơ, lam n’gor Dak Lak kơp dơn geh rlau 21 rbăn nu\ih ji rtoh trong rse mham, tâm nê geh 4 nu\ih khi\t. Tâm đê| pơh plơ\ ma aơ, bol ma rnoh nu\ih ji geh n’huch lơn rđil khay 8 ndrel khay 9, yơn rnoh nu\ih ji mhe tâm di pơh nklăp 500-600 nu\ih, Bah năp nau tât jêr âk bah srê ji rtoh trong rse mham, ntu\k kan dak si n’gor Dak Lak ho\ ntru\nh âk nau kan gay ma njrăng rdâng srê kơt lah: mât ăp nau kan mêt uănh nu\ih geh srê, mêt uănh nau tât nkô| nau geh srê, mêt uănh ntil ndơ leo tâm ntưp tât nau ji ndrel ăp nau tât jêng srê, ntơm nau rgo\ jă nkhi\t lơi bu bi tăp măp, kuăl jă nu\ih [on lan rep kloh ntu\k ntu, njrăng nkân lơi srê rtoh trong mham./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng