Pơk uănh mông nar djăt: 2/12/2020

VOV4.Mnông- Măng nar 30/11, Quốc lộ 26 ntu\k hăn bâh xã Cư Mta, nkuăl M’Drăk, n’gor Dak Lak geh rluh du ntu\k rlău 20m mô dơi hăn nsong. Mpôl kan cảnh sát giao thông công an n’gor tâm rgop đah công an ta ntu\k n’hanh ntu\k kan mât ua\nh trong nt^m leo ndeh hăn trong.

Tât kêng măng nar 1/12, ăp ntu\k kan geh tât ndăn mbơh [ư ăp ntrong kan nkra tay ntu\k rluh neh ta trong Quốc lộ 26 ntu\k hăn ta nkuăl M’Drăk, n’gor Dak Lak. Công ty cổ phần mât ua\nh-rdâk njêng trong 26 n’hanh ntu\k kan mât ua\nh trong hăn III.5 le\ geh rgum 40 nu^h kan, bơi tât 30 bôk ndeh ô tô tải, 4 máy ku^h n’hanh âk máy kuaih neh ndăn nkra tay trong rluh ta trong Quốc lộ 26. nău nkra tay ntu\k rluh ta trong dôl mâp jêr jor trôk mih n’hach n’hanh jêr [ư. Ăp ntu\k kan dôl nsrôih ơm gay ma an mbluh trong, mât đăp mpăn trong hăn dơh nơih an [on lan n’hanh ndeh klư.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương