Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2020

VOV4.Mnông-{ư t^ng nar săm [u\t Việt Nam 21/4 n’hanh nar săm [u\t n’hanh nău dơi lam ntur neh (23/4), nar naơ 20/4, thư viện n’gor Dak Lak ntơm pơk “Pla n’hơ săm [u\t trực tuyến vơt t^ng nar săm [u\t Việt Nam”.

Gay ma mât đăp mpăn nău kan njrăng rdâng nuh srê Covid-19 t^ng nău m^n ntru\nh mbrô 15 bâh Thủ tướng chính phủ mhe geh ntrôl dăng nău văn hoá răk săm [u\t ta ntu\k rêh jêng, thư viện n’gor Dak Lak le\ pla n’hơ bâh ntrong kan mbơh tơih ta mạng điện tử (thuviendaklak.org.vn) n’hanh ta facebook bâh thư viện n’gor. Đah bơi tât 2 rbăn ndrôm s[ điện tử t^ng ăp bôk nău: nti n’hanh [ư t^ng nău m^n, nău kan, ntrong kan Hồ Chí Minh, kahg^t 45 năm nar rkliah đăp mpăn miền Nam, dơn ngoăy neh dak, Biển đảo Việt Nam, tác phẩm, tác giả Dak Lak, săm [u\t an oh kon se…geh [ư nchih rnoh mbrô, [ư ueh n’hanh pă dăp tâm di khoa học, dơh ua\nh joi, dơh an băl răk rnôk blău do\ng máy tính, laptop, ndơ di động.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng