Pơk uănh mông nar djăt: 26/8/2020

VOV4.M’nông: UBND n’gor Dak Lak mhe ntru\nh nau nchrăp kan ndral mpeh nau njrăng rdâng đah srê ji dâr bưm ko tâm n’gor năm 2020. Ti\ng nau nchrăp aơ, gay n’huch rnoh ji, khi\t yor ji dâr bưm ko, n’hao rnoh geh chuh n’gang  tâm [on lan, n’gâng kan dak si chih vacine geh pă jêng 3 rơh: rơh bôk năp (khay 8 ndrel khay 9 năm 2020), chih vacine ji dâr bưm ko-uốn ván ân ăp xã geh kơp dơn ăp nu\ih ji dâr bưm ko ntơm năm 2019-2020, rơh 2 (ntơm khay 9 -12/2020) chuh vacine ân 50 xã, nkuăl têh bah 5 nkuăl Krông Bông, Lăk, Cư Kuin, Cư M’gar ndrel Mdrak; rơh 3 (ntơm khay 1-6/2021) chuh vacine ân ăp nkuăl hôm e tâm n’gor. Nu\ih geh chuh bah Bôk nau kan lah ntơm 2 khay hao go\ lơ. Tơm prăk nchrăp [ư nau kan aơ lah 64 rmen./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương