Pơk uănh mông nar djăt: 18/12/2020

 

VOV4.M’nông: Dak Lak lah n’gor geh rnoh hvi n’hanh rnoh âk geh play cà phê dâk bôk năp lam dak. Yơn lah, lơn âk neh mir cà phê ho\ kro ranh, săk geh đêt. Bôk nău kan sreh tăm tay cà phê lvang năm 2014-2020 ta Dak Lak lơn âk tăm ma ntil mhe, ho\ t^ng kơn n’hao săk geh, rgop hun hao n’gâng kan cà phê nâp dăng. Lôch 6 năm an [ư bôk nău kan sreh tăm tay cà phê, le\ rngôch rnoh hvi neh tăm cà phê sreh tăm tay n’hanh ndop rgâl tay ta Dak Lak lah rlău 35.400 ha, geh rlău 85% rđ^l đah trong nchrăp. Nău sreh tăm tay cà phê ho\ rgop khlay tâm nău n’hao săk geh n’hanh kah ue\h play cà phê Việt Nam. Đah Dak Lak, lôch sreh tăm tay, săk geh cà phê ho\ hao ntơm bah 20 tạ tât 25 tạ/ha. Lơn lah, ăp rnoh neh cà phê sreh tăm tay dơi mât chăm ue\h mpeh ntil n’hanh kỹ thuật jêng r^ng geh 28 tạ/ ha hao nklăp 3 tạ/ha rđ^l đah săk geh cà phê a[aơ./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương