Pơk uănh mông nar djăt: 1/7/2020

VOV4.M’nông: Công ty điện lực Dak Lak dôl n’hao nau kan mêt uănh, uănh tay, mbơh ân klih nau geh tât prăk điện gay ma đăp mpăn nau dơi bah năch do\ng. Wa Tạ Minh, Groi giám đốc Công ty điện lực Dak Lak, ân gi\t, đah bơi tât 530 rbăn năch, công ty jêr der nau kan bah du đê| rnoh prăk trok điện ăp khay hao khlay êng.

Ntu\k kan điện ho\ năn mêt uănh, uănh tay ti\ng nau ntru\nh gay đăp mpăn nau dơi bah năch. Geh âk nkô| nau leo tât rnoh trok prăk điện hao khlay, ngăn lah yor nau do\ng âk [ư n’ik lơn tâm yan duh nar, kan chạm điện ba kơi công tơ, êp nê ko geh nau tih bah nu\ih kan rnôk nchih mrô công tơ. Gay n’huch ăp nau tih, rơh tât Công ty Điện lực mra [ư công tơ điện tử ân 100% rnoh năch do\ng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng