Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Nar ntri (16/9), Sở Y tế Dak Nông năl geh n’gor Dak Nông ho\ năl geh nu^h ji lor bôk năp kh^t tă bah ji luh mham rih, Nu^h ji luh mham rih geh kh^t lah yuh Phạm Thị Mai, 23 năm deh, gu\ ta xã Nam Bình, nkuâl Dak Song, n’gor Dak Nông. Yuh Mai dơi năl geh ji luh mham rih 5 nar lor rnôk nju\n lăp nhih dak si săm ta n’gor Dak Nông tâm nar 11/9 n’hanh kh^t tâm nar 12/9. Nar 11/9, nu^h ji dơi me bơ\ nju\n b^ch nhih dak si n’gor Dak Nông săk ntô ho\ luh brâp, jâng ti nđik, soan djôr. Bol ma ho\ dơi ăp nai dak si du\t n’hâm kơl săm yơn mô dơi bah đo\ng. T^ng UBND n’gor Dak Nông, ntơm bah bôk năm tât a[aơ lam n’gor geh bơi 3.900 nu^h ji luh mham rih, hao rlău 3.600 nu^h rđ^l đah khay dja năm e nơh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng