Pơk uănh mông nar djăt: 28/8/2019

VOV4.M’nông: Lơ 27/8, ta xã Dak Ngo, nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak nông, Binh đoàn 16 ho\ [ư khám săm ji, pă dak si mô roh prăk ân bơi tât 500 tơ\ nu\ih ndrel pă 300 nklâm ndơ ân ăp rnăk dơi kơl, nu\ih [on lan rnoi mpôl đê|, kon se rêh kon đơi, rven rvo, bu ranh rlau 80 năm, rnăk ach o, rnăk nu\ih geh nau rêh jêr jo\t. Ta aơ, ăp nai dak si Ngih dak si Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) ho\ khám, mbơh n’hâm soan, nkre nti\m nti ăp nau gi\t mpeh nau njrăng der du đê nau ji ngăn ân kônh wa, kơl kônh wa ta aơ ngăch git geh do\ng đah nau kan khám săm ji ueh mhe ngăn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng