Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 13/7, UBND n’gor Dak NHông tâm grop nsum ma Jrâu kan tăch rgâ-Công nghệ Việt Nam (VCCI) ntu\k kan bah Đà Nẵng [ư nau tâm nchră N’hao rnoh nau ntul rlong nau kan gưl n’gor (PCI) bah n’gor Dak Nông năm 2020. Tâm năm 2019, rnoh nau dăng nau ntul rlong gưl n’gor bah Dak Nông geh 60.50 điểm, dâk tâm 62/63 n’gor. Tâm nar tâm nchră, ăp ntoh măt ho\ mbơh nau nchră nau dơi nau rđau kan bah Dak Nông, tă bah nê ntoh đă nau rgâl rnoh PCI bah n’gor tâm rơh tât. Ti\ng nê, n’gor ân geh rgum, ntru\t dăng nau kan hành chính, ngăn lah mpẹh nau soay, neh ntu, tơm prăk, kơl an ntu\k kan tăch rgâl, nau kloh aih…Rđau kan n’gor Dak Nông ndơ\ nau kan nsôih leo rnoh bah n’gor tâm rmôt ân geh âk oi rđil lam dak, nsôih mra hao đê| ngăn geh 3 gưl tâ nroh dăp PCI năm 2020./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng