Pơk uănh mông nar djăt: 29/8/2020

VOV4.M’nông: T^ng ntu\k rgum mât kân nuh srê n’gor Dak Nông, n’gor ho\ ntơm mât kân dơi nuh srê ji ndâr pưm ko. Tât nar 28/8, ho\ rlău 14 nar Dak Nông mô hôm ntoh nu^h ji nuh srê ji ndâr pưm ko mhe.

Tâm le\ rngôch 35 nu^h ji, 2 hê dôl săm ta nhih dak si Nhiệt đới nkual [on têh Hồ Chí Minh, Ntu\k rgum mât kân nuh srê n’gor Dak Nông an g^t, gay mât kân dơi nuh srê ji ndâr pưm ko, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ho\ phăt an n’gor Dak Nông rlău 80 rbăn d^ng vaccine ji bih graih- nuh srê ji ndâr pưm ko; n’gâng kan dak si ho\ chuh vaccine njrăng lor an rlău 51 rbăn nu^h, kơi chuh tay rlău 25 rbăn n’glai vaccine ta 14 tơm nuh srê ta 4 nkuâl lah Krông Nô, Dak Glong, Dak Rlấp n’hanh Tuy Đức.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương