Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 13/7, ta môch tâp tahen khi\t kăl e tâm nkuăl Dak Rlâp, ăp ntu\k kan ndrel [on lan 2 nkuăl Tuy Đức ndrel Dak Rlâp, n’gor Dak Nông ho\ [ư nau leo ndơn ndrel tâp 10 nting tahen mhe geh rgum saơ. Aơ lah ăp nting tahen geh Rnâng kan rđau kan tahen nkuăl Tuy Đức, n’gâng kan tâm nkuăl, ndrel tahen ơm ho\ hăn joi ndrel kuai tâm thôn 8, xã Quảng Tân, nkuăl Tuy Đức tâm pơh bah năp nơh.

Ăp ding bah 10 nu\ih ê geh năl moh, knu\ng năl lah tâm Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 (N’gâng kan rđau tahen Miền Đông ơm), khi\t tâm du\t năm 1973 tâm rnôk lơh Mỹ. Tâm nau khuh n’gor ndrel rngot klâng, ăp rđau kan, rmôt tahen ndrel ăp tahen, [on lan ho\ mpoh kthup, n’gân kao ndrel do\ng du mni\t gay ma nkah nau kơl an têh kuăng bah ăp tahen. Nting ăp tahen geh tâp nsum tâm môch tâp tahen khi\t kăl e tâm nkuăl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng