Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông – Nar 21/1, Mpôl pah kan bah N’gâng kan Công Thương le\ hăn uănh nđôi trong kan nchrăp đăp mpăn điện tâm rơh Tết nguyên đán Canh Tý 2020 ta du đêt trạm biến áp têh, khlay.

Đăp mpăn pă điện tâm rơh Tết

 

T^ng nău mbơh bah Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), bah n’gul khay 12/2019, EVN le\ geh săm [u\t đă ăp ntu\k ndâk njêng n’hanh [ư trong nchrăp, đăp mpăn điện an nkra njêng n’hanh do\ngf tâm rơh Tết Nguyên đán. Nkre, EVN le\ [ư ăp mpôl hăn uănh nđôi trong kan nchrăp ta ăp ntu\k. Nar 20/1 mhe rlău, EVN le\ r[u\n so\ng dăng đah le\ rngôch ăp ntu\k kan ta lam dak, kơp uănh trong kan đăp mpăn Tết. tât a[aơ, le\ rngôch ăp ntu\k kan le\ nchrăp ăp trong đăp mpăn điện rho\ an Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương