Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan tơm prăk Đức wa Olaf Scholz ân gi\t, ăp n’gâng kan Liên minh Châu Âu dôl nsôih tâm nchră gay r[o\ng tât du nau nchrăp nau kan tăch rgâl đah Mỹ, der nau geh tâm mplơng prăk soay bar ding. Wa u\ch lah bar ding ân geh dơi du nau nchrăp.

Nkah tât nau nchrăp lơh soay mhe bah Mỹ r[o\ng tâm du đê| ntil ndoh ndơ bah EU geh nau tam nar aơ, Kruanh n’gâng kan tơm prăk Đức lah rjăp, păng mra kơl an ăp nau kan gay geh tât nau nkân, mô ân geh nau duh jêr tay đah Mỹ. Wa Olaf Scholz ko\ rnê ngăn ăp nau mbơh mpeh nau nchrăp Brexit tă dơi geh đah Anh ndrel Liên minh châu Âu, ko\ kơt lah nau nchrăp geh tât nau kan tăch rgâl đah Mỹ-Trung rơh ngoai./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng