Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer mbơh, Pháp n’hanh Đức nsrôih ndrel mât rnă njrăng Châu Âu rnôk ăp dak geh ntêt nkri ăp nar duh jêr. Nău lah ndơ\ luh tâm rnôk hăn khâl nsum bah Bộ trưởng Quốc phòng Đức n’hanh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tât nhih máy Manching Airbus ta mpeh bah lơ nkual [on têh Munich. T^ng nu^h mât bôk Bộ Quốc phòng Đức, nău khlay lơn lah ân rdâk tay trong kan njrăng n’gang neh dak châu Âu ma ăp nău tâm ton jo\ jong n’hanh ăp trong nchrăp hun hao jo\ jong an let năp tay. Mpeh bah nơm, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp rnê ăp njuat hăn ho\ dơi geh tâm trong nchrăp kan [ư njêng ndeh păr tâm lơh rơh mhe, ơm du\t khlay đah châu Âu gay n’hao nău dơi mât njrăng êng ma mô kâp nsing tâm dak băl mpôl./.

 Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương