Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

 

VOV4.M’nông – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mbơh ăp rơh tâm nchră mpeh groi nđôi nu^h lăp gu\ đah Liên minh châu Âu (EU) mbra geh tăch proăt. Nkô| nău lah yor EU nchrăp n’glêh an rmal đah Thổ Nhĩ Kỳ geh tât nău [ư bah dak aơ joi pring tâm dak lêng Cộng hoà Cyprus. Thổ Nhĩ Kỳ mbơh lah EU [ư mpet tay, mô pă an ăp nău kơl to\ng ăp ri Thổ Nhĩ Kỳ mbra an 3,5 rkeh nu^h gu\ ndê lăp EU n’hanh Thổ Nhĩ Kỳ tâm ăp năm dăch aơ na nao mô ue\h yor tâm rkeh mpeh trong mkra ăp nu^h u\ch [ư rlơt n’glưh ta Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 n’hanh dăch aơ ngăn lah ăp nău rmal geh tât nău [ư tahen bah Thổ Nhĩ Kỳ ta Syria.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng