Pơk uănh mông nar djăt: 28/10/2020

VOV4.M’nông – Uỷ ban Châu Âu mbơh dôl nchrăp ăp trong rdâng đah Mỹ, jêh rmôt kan tăch rgâl lam ntu\r neh (WHO) năl Liên minh châu Âu (EU) dơi geh dun tay nău chính phủ Mỹ ntop kơl mô tâm di an ndơ nkra njêng ndeh păr Boeing. Nău mbơh bah Liên minh châu Âu dơi ndơ\ jêh rnôk Ngih pah kan mkra nău tâm pit bah Rmôt kan tăch rgâl lam ntu\r neh na nê| năl EU dơi [ư ăp trong mkra mât njrăng nău geh. T^ng ne\, EU dơi n’hao soay đah ndoh ndơ tăch n’gluh bah Mỹ khlay hao tât 4 rmen đôlar. A[aơ, Uỷ ban dôl [ư jêh, nchrăp ăp trong mkra, đah râng ôp nchră rhăt jăp bah ăp nu^h EU. Bôl ndr^, EU kơl lor tâm ton, tâm nchră đah Mỹ, lor rnôk kơt do\ng ăp trong mkra tâm di đah nău ntru\nh bah WTO.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương