Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.M’nông: Lơ 18/1, N’gâng kan kơp năp bah neh dak Trung Quốc mbơh rnoh ân saơ Rnoh geh tâm neh dak (GDP) năm 2020 bah dak aơ geh 101 rbăn 958 rmen nhân dân tệ (tâm ban 15.666 rmen đôlar) đah rnoh hun hao 2,3%. Aơ lah rnoh hun hao dêh ngăn bah Trung Quốc kơp ntơm rnôk [ư nau rgâl mhe pơk mpông năm 1978, yơn lah jâng văng sa têh tal 2 bah lam ntur neh aơ geh ân lah jâng văng sa têh ngăn geh hun hao tâm rnôk lam ntur neh tâm năm rlau aơ rdâng đah âk nau jâk khuch bah srê ji Covid-19. Rnoh hun hao 2,3% ko\ rlet rlau nau nchrăp mbơh 2% ma ntu\k nkoch mbơh nau Pháp AFP ôp nau tă bah 13 ntu\k kan tơm prăk./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương