Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2020

VOV4.M’nông: Ăp nar rlău aơ, ăp hội, ăp rmôt, câu lạc bộ hăn kơl êng ta Gia Lai dôl [ư âk nău kan nklâm bánh chưng bánh tét, kơl ndơ do\ng sa khlay njuăl tât [on lan geh dak bu\k ta Miền Trung. Ntơm bah nar 20/10, jay bah rnăk nô Phạm Văn Pháp ta trong Nguyễn Viết Xuân, nkual [on têh Pleiku ho\ jêng du ntu\k jay n’gon têh đah bar pe jât glah [u\ng gâm bánh chưng, lah ntu\k rgum hang rhiăng thu\ng mì tôm nchrăp nju\n kơl an kônh wa ntu\k geh dak bu\k ta n’gor Quảng Bình.

Tâm 2 nar, ăp nu^h [on lan ta aơ ho\ nklâm geh rlău 1000 mblâm bánh chưng. Hang rhiăng phật tử Tịnh xá Ngọc Nghiêm (xã Trà Đa, nkual [on têh Pleiku) n’hanh nu^h [on lan ăp nkuâl Kbang, Mang Yang dôl [ư nklâm bánh chưng gay njuăl tât kônh wa ntu\k geh dak bu\k rlău dơi jêr jo\t. Du mpôl 8 bôk ndeh rdeng 5 tấn phe ndrel rlău 600 thu\ng mì tôm n’hanh ăp ndơ do\ng sa khlay, bok ao bah Câu lạc bộ [^t ndeh 81 n’hanh Câu lạc bộ kơl nu^h jay tâm ro\ng ho\ tât đah kônh wa Miền Trung.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương