Pơk uănh mông nar djăt: 26/8/2019

VOV4.M’nông: Rnoh nu^h ji luh mham rih ta nkuâl Ia Pa (Gia Lai) ho\ mô rlu hao âk đah bơi 400 nu^h ji luh mham rih. Nkuâl ho\ puh 3 tơ\ dak si nkh^t măch ta ăp ntu\k geh âk nu^h ji. Yơn lah nău jêr tâm pah kan njrăng n’gang ji luh mham rih a[aơ bah nkuâl nê lah tơm prăk do\ng kan gay nkhôm an mpôl hăn puh dak si nkuâl tâm ban kơt dak si rnă ntêm lor rho\ do\ng an pah kan njrăng n’gang ji luh mham rih ntơm bah aơ tât kêng du\t năm./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng