Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

VOV4.M’nông: Ti\ng nau kơp bah Ntu\k kan nkân njrăng srê ji n’gor Gia Lai, ntơm bôk năm tât rnôk aơ, Gia Lai ho\ kơp dơn geh rlau 2.100 nu\ih ji rtoh trong mham. Knu\ng kơp êng tâm 2 pơh rlau aơ, lam n’gor ho\ kơp dơn geh bơi tât 400 nu\ih ji. Nai dak si Nguyễn Công Huấn-Kruanh Khoa Nội Nhi ntưp, srê ji 331 nkah: Bri mih aơ geh nau tât jêr, mih, nar mô tâm ban yor ri ma nu\ih [on lan ân geh njrăng nau răk kloh êp ngih gu\, la geh ji kop ri ân geh lăp tâm ngih dak si săm năn gay ma der nau ji lơn jru. Gay njrăng ji rtoh trong mham êng nau lăp kan bah n’gâng kan ri ân geh nau nsum ty bah nu\ih [on lan tâm nau mât ntu\k ntu gu\ âm, nkhi\t bu bi tăp măch, muh vah ntu\k ntu./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương