Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2017

          VOV4.M’nông: Ntơm bah bôk năm 2017 tât a[aơ, lam n’gor Gia Lai ho\ năl geh 558 nu^h ji rtoh trong rse mham ta 35 xã, phường, thị trấn bah 17 nkuâl, thị xã, nkual [on têh. Du đêt nkuâl geh rnoh nu^h ji rtoh trong rse mham âk kơt nkual [on têh Pleiku n’hanh ăp nkuâl kơt: Phú Thiện, Chư Sê, Đức Cơ. A[aơ trôk nar ta Gia Lai dôl lăp tâm khay mih, aơ lah ntu\k dơh an măch ntưp rêng nău ji rtoh trong rse mham n’hanh Zika rơ\ dăng. UBND n’gor Gia Lai dăn đă sở y tế n’hao dăng groi nđôi, ơm ban saơ nu^h ji rtoh trong rse mham n’hanh nău ji Zika, lơh bah le\ gay mô an ntoh luh jêng nuh srê. Bah meng nê, ăp ntu\k khám săm ji, nchrăp ăp to\ng rnoh dak si, ndơ năp do\ng săm ji…/.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương