Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.Mnông: Ntu\k kan ôp ua\nh năl nău n’gor Gialai mhe geh saơ rnâng kan mât ua\nh bri Ia Meur (Ia Mơr), nkuăl Chư Prông, le\ [ư roh sêng rlău 545 ha bri geh pă an, nkre lah geh nău tih mpeh do\ng prăk rlău 900 rkeh prăk. Na nê|, ta rơh nglôch lôch nău mhe ntru\nh, Ntu\k kan ôp ua\nh nău n’gor Gialai an g^t bâh nău ua\nh nđôi ngăn ta 10/15 tiểu khu yor rnâng kan aơ mât ua\nh, saơ 545 ha bri geh [ư tih rlău 237 ha, ua\nh năl geh 125 nu^h tih ru\n in neh bri đah rnoh 29,6ha. Mpeh nău kan tơm prăk, rnoh prăk geh tih saơ bâh ôp ua\nh nău lah rlău 913 rkeh prăk. Ntu\k kan ôp nău n’gor Gialai an lah, rlău ma nău an geh rmal nău dơn kan đah ăp nu^h geh nău tih ta rnâng kan mât ua\nh bri, ntu\k kan ôp ua\nh năl n’gor Gialai dăn đă UBND n’gor Gialai đă ntu\k kan aơ an geh ndơ\ rnoh prăk tih lah rlău 913 rkeh prăk ta tơm prăk ngih dak t^ng nău ntru\nh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng