Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

VOV4.M’nông: Kêng măng 20/1, ta Ntu\k kan Kruanh dak, Groi Kruanh dak Đặng Thị ngọc Thịnh mâp măt rmôt kan ntoh măt blau nau kan n’gor Vĩnh Long di geh nau dơi bah Đại hội tâm rlong ro\ng dak lam dak tal X năm 2020, rhơn ndơn Đại hội XIII bah Đảng. Ăp năm rlau aơ, nau kan tâm rlong ro\ng dak tâm n’gor Vĩnh Long ho\ geh ăp gưl, ăp ntu\k kan, n’gor, rmôt kan nchrăp rgâk mhe gay tâm di đah nau kan ngăn, rgop nau [ư jêng ăp nau dơi khlay tâm hun hao văng sa-rêh jêng. Ăp nau kan jêng nau nsôih, rgum âk nau râng bah âk mpưm kon nu\ih [on lan, cán bộ, tahen, pơk njêng nau tâm ban, rgop nau khlay tâm nau [ư nau kan hun hao văng sa rêh jêng bah n’gor. Ntoh nau ta nar mâp măt, Groi Kruanh dak Đặng Thị ngọc Thịnh u\ch, n’gor Vĩnh Long mra [ư ân ueh nau kan tơm bah nau tâm rlong ro\ng dak, mât ăp nau kan chính trị, rgum lam [on lan, lam tahen ndrel râng, nkre năn rnê nkhôm ăp nu\ih blau, pah kan ueh, ntoh luh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương